Algemene voorwaarden

Huisregels


Dan weet je wat je aan elkaar hebt!
ALGEMENE VOORWAARDEN

&

HUISREGELS

Stichting AAT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85798398 en de hoofdvestiging ligt in Heerlen.

Onze algemene voorwaarden en huisregels zijn altijd van toepassing, ook als we op andere lokaties werken dan onze hoofdlokatie.

 

Indien je gebruik wil maken van de diensten van Stichting AAT verzoeken we je om onze algemene voorwaarden door te lezen.

We gaan er vanuit dat je dit hebt gedaan voordat je je aanmeldt voor onze diensten.

 

Ook met betrekking tot je privacyrechten hebben we afspraken en protocollen opgesteld, net als dat we beschikken over een klachtenregelement. Daarnaast hebben we een gedragsprotocol opgesteld m.b.t de deelnemende honden.