Gedragscode honden


wij hanteren bepaalde regels&afsprakenGEDRAGSCODE HONDEN

Gedragsprotocol met betrekking tot honden


 1. Deelnemende honden zijn getitert of geënt en dit kan ingezien worden in een hondenpaspoort.
 2. Indien er sprake is van een overdraagbare zoönose, dient de eigenaar dit kenbaar te maken aan Stichting AAT en wordt de hond geweigerd voor deelname aan het aanbod.
 3. Hoewel een basis gehoorzaamheid wenselijk is, werken wij voornamelijk vanuit het natuurijke gedrag dat de hond laat zien. Er worden dan ook geen specfieke gehoorzaamheidseisen gesteld aan de deelnemende honden.
 4. Honden dienen een geslaagde gedragstest te doorlopen alvorens ze deelnemen aan een opleiding van Stichting AAT waarbij specifiek staat vermeld dat er een gedragstest wordt geëist als voorwaarde om deel te kunnen nemen. Deze gedragstest is deels gebaseerd op de MAG-test met daarnaast nog 'doelgroepspecifieke testhandelingen'. 
 5. Deze gedragstest dient afgenomen te zijn door een kynologisch gedragstherapeut die kan aantonen dat hij/zij de module tot gedragstester heeft gevolgd. De gedragstest kan ter inzage opgevraagd worden door Stichting AAT, waarna Stichting AAT kan en mag besluiten of deze gedragstest akkoord bevonden wordt.
 6. Indien er geen gedragstest is, kan deze afgenomen worden door Stichting AAT. Bij aanmelding voor de Level 3 opleiding is deze inbegrepen bij de opleiding, net als bij de 'lezen met honden'-opleiding. Deze gedragstest is maximaal twee jaar geldig waarna een nieuwe gedragstest afgenomen dient te worden. De kosten voor deze nieuwe gedragstest zijn voor de eigenaar van de hond. 
 7. Stichting AAT staat voor kwaliteit, bij zowel handler als hond. Indien een hond niet (meer) getest is, kan Stichting AAT besluiten om eigenaar en hond van de lijst met aangesloten aanbieders te verwijderen.
 8. Voor meer informatie over de gedragstest of specifieke vragen verzoeken we je om contact met ons op te nemen.
 9. Indien men een verdiepingsworkshop of training volgt is een gedragstest niet verplicht, maar kan de hond uitgesloten worden van deelname als er sprake is van hond-hond agressie, angst en/of onzekerheid. Neem voorafgaande aan de verdiepingstraining of workshop contact met ons op als je vragen of twijfels hebt over je hond.
 10. De honden die deelnemen aan het aanbod worden met respect behandeld. Er mogen geen correctie- of dwangmiddelen toegepast worden op de deelnemende hond. Indien dit gebeurt tijdens deelname aan het aanbod, kan de deelnemer door Stichting AAT verwijderd worden en niet langer deelnemen aan het aanbod.
 11. De eigenaar van de hond is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag, maar ook het welzijn van zijn hond. Stichting AAT kan echter adviserend en/of handelend optreden als zij van mening zijn dat het welzijn van de hond en/of mededeelnemers geschaad wordt.
 12. Stichting AAT kan adviseren om een bench mee te nemen, als men deelneemt aan het aanbod. Dit advies dient nagevolgd te worden, zodat de hond zich ook kan terugtrekken waar nodig. 
 13. Stichting AAT beroept zich op het concept ‘nature/nurture’ en is daarom van mening dat bepaalde hondenrassen niet kunnen deelnemen aan het aanbod. Hoewel opvoedings- en omgevingsfactoren, net als biologische aspecten een hond maken tot hoe hij is, mag erfelijke aanleg niet onderschat worden. Erfelijke aanleg draagt bij tot het potentieel inzetten van bepaald gedrag. Het betreft hier de volgende rassen: Akita, American Bulldog , American Pitbull Terriër , American Staffordshire Terrier,  Boerboel , Bull Mastiff , Bull Terrier, Cane Corso, Mastino Napolitano, Dogo Argentino , Dogo Canario , Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler,  Tosa,  Fila Brasileiro , Anatolische herder, Zuid-Russische Owcharka, Kaukasische Owcharka, Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull: pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully . Bully Kuta , Alano  en Bandog
 14. Indien er sprake is van een kruising met bovenstaande rassen kan hierover contact gezocht worden met Stichting AAT. De beslissing die Stichting AAT dan neemt is echter bindend voor het wel of niet kunnen deelnemen aan het aanbod van Stichting AAT.
 15. Loopse teven kunnen niet deelnemen aan het aanbod.