Verdiepingscursus


Je werkt als AAT- of AAS-begeleider en bent op zoek naar verdieping rondom het thema 'psychosociale weerbaarheid met inzet van een hond'. 


Deze tweedaagse verdiepingstraining is gericht op professionals met een HBO of WO vooropleiding in het domein jeugdhulpverlening.


PSYCHOSOCIALE WEERBAARHEID

Psychosociale kwetsbaarheid hangt onlosmakelijk samen met fysieke kwetsbaarheid.


Om met moeilijkheden, pijn of angst om te gaan, ontwikkelen kinderen en jongeren gedragsstrategieën om zichzelf te beschermen en staande te houden.

Deze strategieën worden door het kind of de jongere als effectief ervaren op de korte termijn, maar op de langere termijn kan het de ontwikkeling van het kind of de jongere stagneren.

Het inzetten van bewegingsspellen kan het kind of jongere helpen om op een andere manier uiting te geven aan zijn kwetsbaarheden.


In deze tweedaagse verdiepingstraining gaan we aan de slag met het methodisch kijken naar bewegingsspellen en het effect van bewegingspellen op het lijf en brein. Tevens kijken we naar de andere verschillende methodieken die je kunt inzetten om vanuit ervaringsleer te werken aan psychosoicale weerbaarbeid.

Daarnaast gaan we zelf actief aan de slag met beweging en spel, en op welke wijze je hier een hond bij kunt inzetten.


De verdiepingstraining wordt gegeven op basis van de methodieken van ‘ho, tot hier en niet verder’ van Stichting Uit eigen beweging.

Er wordt gewerkt met een hond van Stichting AAT, je hoeft geen eigen hond mee te nemen.


Let op: er is een maximale groepsgrootte van 6 personen. Meld je dus tijdig aan!


Opleiders: Judith Eberson, Renée Marell en Nancy Schiffers

kosten verdiepingscursus:

(Bij stichting AAT opleiding level 2 of 3 gevolgd, dan ontvang je 20% korting.)

€275,00


workshopdata 2024:

28-6 en 29-6 van 12.00-17.00 uur

(incusief lunch)


lokatie:

Landgraaf